Kolik peněz chcete v penzi?

S námi je budete mít

S námi
hlavu do písku
strkat nemusíte.

Máte před sebou lepší penzi,
než byste čekali.

S námi
nemusíte čekat,
co na vás zbyde.

O své penzi si rozhodujete sami.
 

 Kč

Rok narození

Váš měsíční příspěvek

4 800 Kč
Státní
příspěvky
Příspěvky
zaměstnavatele
Nejlepší
penzijní spoření
Strategie
životního cyklu
Garance
vkladu
Skvělé
zhodnocení
Státní
příspěvky
Získejte od státu až 6 360 Kč ročně.

Tedy státní příspěvek až 2 760 Kč a k tomu úsporu na dani až 3 600 Kč.

Jak získat od státu až 6 360 Kč ročně?

Váš měsíční příspěvek

800 Kč
 
0 Kč

Státní příspěvek

Maximální státní příspěvek

0 Kč

Úspora na dani

Maximální úspora na dani

K vašemu vlastnímu měsíčnímu příspěvku můžete získat navíc i státní příspěvek až do výše 230 Kč měsíčně (2 760 Kč ročně).
Maximální státní příspěvek získáte při vlastním příspěvku 1 000 Kč měsíčně.
Uspořit ve III. pilíři je možné, i pokud budete spořit více jak 1 000 Kč měsíčně. O vaše příspěvky „navíc“ si můžete snížit daňový základ pro výpočet daně z příjmu fyzických osob.
Za rok 2017 lze odečíst částku až 24 000 Kč, čímž na dani uspoříte až 3 600 Kč *.
Maximální státní příspěvek a daňová úleva je tak dosažena při měsíční úložce 3 000 Kč.
* Ve výpočtu úspory na dani není zohledněna solidární daň.
Příspěvky
zaměstnavatele
Nechte zaměstnavatele ať spoří na Vaši penzi.
Průměrný příspěvek zaměstnavatele
je více než 700 Kč měsíčně.
Nejlepší
penzijní spoření
Conseq penzijní spoření je nejvíce oceňované v soutěži
Zlatá koruna. Od roku 2015 do 2018 byly penzijní programy
ZENITConseq globální akciový účastnický fond
oceněny 3x Zlatou, 2x Stříbrnou a 1x Bronzovou korunou.

Spoření plné výhod

Využijte podpory státu a všech výhod, které doplňkové penzijní spoření v rámci III. důchodového pilíře nabízí:

 • Dostupnost úspor
  V případě finanční tísně máte nárok na odbytné již po 2 letech od začátku spoření
 • Předdůchod
  5 let před dosažením důchodového věku můžete své úspory vybrat formou penze a ušetříte tak na pojistném, aniž byste tím ovlivnili výši vašeho státního důchodu
 • Flexibilita
  Možnost měnit penzijní společnost, strategii spoření či výši měsíční úložky
 • Možnost lepšího zhodnocení
  Volba z několika investičních strategií
 • Možnost spořit na penzi i pro děti
  Online sjednání doplňkového penzijního spoření i dětem
Strategie
životního cyklu
Asistované strategie spoření ZENIT průběžně přizpůsobují
složení portfolia účastnických fondů vašemu životnímu cyklu.
Díky postupnému snižování rizikovosti nabízí program neustále
optimální poměr výnosu a bezpečí.
Vybrat si tu správnou kombinaci fondů není jednoduché. S ohledem na to, že v průběhu času se procentuální zastoupení fondů musí měnit, aby se přizpůsobovalo životnímu cyklu vašeho spořicího plánu, připravili jsme pro vás důchodový spořicí program ZENIT, v němž jsou v různém poměru zastoupeny naše účastnické fondy.
ZENIT nabízí 3 investiční strategie, které se liší možností zhodnocení vašich peněz. Zastoupení účastnických fondů v jednotlivých strategiích je automaticky nastaveno a průběžně se v čase mění. V rámci programu si účastník zvolí jednu ze strategií životního cyklu, které jsou přizpůsobené všem typům investorů.
Zastoupení CONSEQ Globálního akciového účastnického fondu v jednotlivých investičních strategiích programu
Zbývající cílová doba 11 a více let 10 let 9 let 8 let 7 let 6 let 5 let 4 let 3 let 2 let 1 let 0 let
Dynamická strategie 90% 85% 70% 60% 50% 40% 30% 23% 17% 11% 5% 0%
Vyvážená strategie 60% 55% 46% 39% 33% 26% 20% 15% 11% 7% 3% 0%
Konzervativní strategie 30% 25% 22% 19% 16% 13% 10% 7% 5% 3% 1% 0%
Příslušná investiční strategie je v daném roce spoření doplněna do 100 % Conseq dluhopisovým účastnickým fondem.
Garance
vkladu
V rámci penzijního programu ZENIT si můžete zvolit i garantovanou
strategii, díky které máte v okamžiku čerpání zajištěnou návratnost
nejen všech vložených prostředků (včetně státních příspěvků
a příspěvků zaměstnavatele), ale také uzamčených zisků.

Ke všem spořicím strategiím ZENIT můžete uzavřít Garanci vložených prostředků

Pro ty z vás, kteří chcete mít jistotu a písemný závazek, že na vašem účtu bude minimálně tolik prostředků, kolik jste vložili, máme řešení – spořicí strategii ZENIT s Garancí.
Naše Garance je nejširší na trhu – kromě vámi vložených prostředků se vztahuje na státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a dokonce dochází v pětiletých intervalech k uzamykání zisku.
Tím, že garance není průběžná (tzn., že hodnota v průběhu programu může kolísat), ale vztahuje se pouze k cílovému datu, dává i tato strategie při delším než 10 letém horizontu dostatek potenciálu pro výrazně vyšší výnos, než spoření v transformovaném fondu (staré penzijní připojištění) a je tak pro spoření na penzi vhodnější.
Garanci si můžete zvolit k penzijnímu programu Zenit za podmínky, že doba vašeho programu je alespoň 10 let a výše měsíčního příspěvku min. 500 Kč.

Víte, že vaše penzijní spoření je pod přísnou kontrolou?

Naše penzijní společnost je kontrolována Ministerstvem financí a Českou národní bankou. Peníze jsou též kontrolovány depozitářem, který je mimo penzijní společnost. V našem případě je to Česká spořitelna, a.s. Všechny naspořené peníze stojí mimo majetek penzijní společnosti a společnost tak získává pouze poplatek za správu vašich peněz, který je pevně daný zákonem.
Skvělé
zhodnocení
Naše účastnické fondy dosahují skvělého zhodnocení.
Zhodnocení Conseq globálního akciového účastnického fondu
je dlouhodobě nejlepší na trhu a od svého založení do 31.12.2017
dosáhl průměrného ročního zhodnocení 10,40 % *.
* Průměrný roční výnos Conseq globálního akciového účastnického fondu od jeho založení do 31. 12. 2017. Výnos dosažený v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Základem naší nabídky je několik penzijních fondů s různými investičními strategiemi.  Průměrné roční zhodnocení těchto účastnických fondů od založení do 31. 12. 2017 je:

CONSEQ globální akciový účastnický fond
10,40 %
CONSEQ dluhopisový účastnický fond
1,89 %
CONSEQ povinný konzervativní účastnický fond
0,37 %
Výnos dosažený v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

Kolik peněz chcete mít v penzi?

Strategie
Příspěvky účastníka
 Kč
Příspěvky zaměstnavatele
 Kč
Státní příspěvky
 Kč
Zhodnocení
 Kč  % p.a.

Celkem naspořeno:

 Kč

Uvedený výpočet je pouze ilustrativní a počítá se spořením do odchodu do důchodu, který je stanoven na 65 let. Ve výpočtu předpokládáme očekávaný průměrný roční výnos u dynamické strategie 0.00 %. Očekávané výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

Potřebujete poradit? Rádi vám pomůžeme.

Zanechte nám telefonní číslo a e-mail a my vás budeme obratem kontaktovat.