Zenit – Dynamická strategie s Garancí

Pro ty z vás, kteří sice chtějí získat zajímavější výnos v Dynamické strategii a jsou ochotni akceptovat to, že pro dosažení vyššího výnosu může hodnota Vašich úspor v čase více kolísat, ale pro finální okamžik, kdy budete chtít peníze čerpat, chcete mít jistotu a písemný závazek, že na Vašem účtu bude minimálně tolik prostředků, kolik jste vložili, máme řešení - Dynamickou strategii s Garancí.

Tuto Garanci si můžete zvolit ke spořícímu programu Zenit za podmínky, že doba Vašeho programu je alespoň 10 let a výše měsíčního příspěvku min. 500 Kč.

I strategie s Garancí řeší nejen výběr jednotlivých penzijních fondů do portfolia programu, ale také přizpůsobování složení portfolia Vašemu životnímu cyklu tak, aby program nabízel co nejoptimálnější poměr výnosu a bezpečí v jednotlivých fázích spoření.

S každou garancí je spojen fakt, že snižuje potenciální výnos. Pokud se vztahuje garance k jednoletému horizontu, bude výnos jen těžko překonávat inflaci. Avšak pokud může hodnota účtu v čase kolísat a garantovaná hodnota se vztahuje až ke konci programu, máte možnost dosáhnout mnohem zajímavějších výsledků.

Zpět

Napište nám co vás zajímá!

* Povinné údaje

*
*
*