Dotazník k penzijnímu spoření

Zodpovědně prosím vyplňte následující dotazník. Odpovědi vyberte ty, které se nejvíce blíží Vašemu názoru. Vaše odpovědi charakterizují Váš přístup k investování, Vaše znalosti a zkušenosti s finančními produkty a Vaše představy o zajištění na stáří.

Po vyplnění a vyhodnocení dotazníku Vám představíme spořící strategie penzijního programu ZENIT, které na základě Vašich odpovědí nejlépe vyhovují Vaší investiční strategii.

Otázka z
Znalosti a zkušenosti
Zabýval jste se v rámci studia nebo zaměstnání oblastí financí nebo obchodů s investičními nástroji?
ne
ano, ale jen krátkodobě nebo okrajově
ano, dlouhodobě (resp. do detailu) jsem se věnoval/věnuji této oblasti
Znalosti a zkušenosti
Jak hodnotíte své zkušenosti v oblasti investování?
Nemám v této oblasti zkušenosti.
Mám zkušenost s investování a tuto oblast sleduji, uvědomuji si související rizika.
Mám nadprůměrné zkušenosti, investuji několik let nebo se k této oblasti váže mé povolání.
Znalosti a zkušenosti
Máte nebo jste měl/a v minulosti některý z následujících finančních produktů - stavební spoření, penzijní připojištění nebo zajištěné fondy?
ANO
NE
Znalosti a zkušenosti
Máte nebo jste měl/a v minulosti některý z následujících finančních produktů - dluhopisové nebo akciové podílové fondy, akcie nebo jiné složitější investiční nástroje?
ANO
NE
Cíle
Předpokládaný investiční horizont doplňkového penzijního spoření:
méně než 5 let
5 – 15 let
více než 15 let
Cíle
Čeho chcete v rámci doplňkového penzijního spoření dosáhnout:
zachování nominální hodnoty vložených prostředků a dosažení mírného zhodnocení při co nejmenší kolísavosti hodnoty účtu
dosažení zhodnocení výrazněji nad úrovní bankovních vkladů, příp. inflace, a to i za cenu toho, že v některých letech bude výnos záporný
dosažení zhodnocení výrazně překonávající sazby bankovních vkladů, příp. inflace, a to i za cenu výrazného kolísání hodnoty účtu
Cíle
Může se stát, že budete prostředky vybírat před stanoveným investičním horizontem?
ano, je to možné, mám málo jiných úspor a je tak možné, že budu potřebovat peníze vybrat i na menší mimořádné výdaje
je to málo pravděpodobné. Mám jiné úspory, výběr z penzijního spoření bych vybíral pouze za mimořádných okolností
je to téměř vyloučeno, mám dostatek jiných úspor na mimořádné výdaje, prostředky na penzijním účtu hodlám ponechat po celou stanovenou dobu
Rizikový profil
Dáváte přednost výši výnosu nebo jistotě?
Preferuji co nejmenší kolísání hodnoty účtu. Případný pokles by měl být vyrovnán v krátkodobém horizontu, cca do 2 let. Vím, že se jedná o strategii s nízkým potenciálem výnosu.
Jsem ochoten kvůli dosažení vyššího výnosu akceptovat výraznější kolísání hodnoty účtu, ale případný pokles by měl být takový, aby ho bylo možné při dané strategii vyrovnat ve střednědobém horizontu, tedy cca do 5 let.
Preferuji vysoké výnosy a jsem srozuměn s tím, že hodnota mé investice může výrazně kolísat.
Rizikový profil
V případě, že by se snížila hodnota Vaší investice během krátké doby o 10 %, tak byste
pokud by to bylo možné, okamžitě ukončil smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a vložené prostředky převedl do bezpečnějších finančních produktů;
vyčkal dalšího vývoje a v případě postupující ztráty převedl prostředky v rámci smlouvy o doplňkovém penzijním spoření do bezpečnější strategie spoření;
nereagoval, případně při dalším poklesu využiji této příležitosti a investuji za nižší ceny.

Napište nám co vás zajímá!

* Povinné údaje

*
*
*