Důchodová reforma

Dnešní důchodový systém je dlouhodobě ekonomicky neudržitelný. Naše populace stárne. Na jedné straně stále přibývá důchodců a na druhé straně se rodí stále méně dětí. V budoucnosti tím pádem nebudeme mít dost pracujících (a tedy daně platících) lidí, aby stát dokázal udržet současnou výši důchodu pro všechny seniory. Doplňkové penzijní spoření pomáhá každému spořit na svůj vlastní důchod - nemusíte se spoléhat pouze na nejistou penzi od státu.

Pilíře českého důchodového systému

Český důchodový systém funguje na principu průběžného financování. Roku 1994 vznikl III. pilíř v podobě penzijního připojištění se státním příspěvkem. Od začátku roku 2013 se stalo III. pilířem doplňkové penzijní spoření. II. pilíř, tzv. důchodové spoření, byl zrušen k 1. 1. 2016.

I. pilířIII. pilíř

POVINNÝ

Základní pilíř stávajícího průběžného důchodového systému. Vyplácí se z něj aktuální starobní důchody.

DOBROVOLNÝ

Pilíř stávajícího důchodového systému od roku 1994 (Penzijní připojištění).

Od 1. 1. 2013 se změnily podmínky sjednání smlouvy i výplaty prostředků (Doplňkové penzijní spoření).

Od 1. 1. 2016 došlo k úpravám podmínek, které měly zatraktivnit III. pilíř (například možnost sjednat smlouvu na dítě, či výplata prostředků v 60 letech…).

ÚČASTNÍK

Fyzická osoba starší 18 let, která je poplatníkem důchodového pojištění

ÚČASTNÍK

Fyzická osoba starší 18 let, která uzavřela s penzijní společností smlouvu o doplňkovém penzijním spoření či smlouvu o penzijním připojištění).

Od 1. 1. 2016 je možné uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření i pro děti mladší 18 let.

POVINNÝ ODVOD ZE MZDY:

povinné důchodové pojištění

DOBROVOLNÝ FINANČNÍ PRODUKT

penzijní připojištění (do 31. 11. 2012)
doplňkové penzijní spoření (od 1. 1. 2013)

UKONČENÍ ÚČASTI V PILÍŘI

není možné

UKONČENÍ ÚČASTI V PILÍŘI

je možné výpovědí smlouvy za daných pravidel

DĚDĚNÍ NASPOŘENÝCH PROSTŘEDKŮ

ne

DĚDĚNÍ NASPOŘENÝCH PROSTŘEDKŮ

ano

SPRÁVCE PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

stát

SPRÁVCE PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

od 1. 1. 2013 soukromá penzijní společnost

SPRAVOVANÉ FONDY*

žádné

SPRAVOVANÉ FONDY*

  1. transformovaný fond
    (pouze klienti penzijního připojištění)
  2. účastnické fondy
    (ze zákona povinný konzervativní fond, další fondy dle nabídky konkrétní penzijní společnosti)

FINANCOVÁNÍ

28 % z hrubé mzdy

FINANCOVÁNÍ

vlastní příspěvek účastníka
+
příspěvek státu
(dle výše příspěvku účastníka)
+
příspěvek zaměstnavatele
(není povinné)
+
daňové odpočty
(od určité výše vlastního příspěvku)
+
zhodnocení
(dle vybrané investiční strategie)

VÝPLATA PROSTŘEDKŮ

Po odchodu do důchodu formou starobního důchodu od státu

VÝPLATA PROSTŘEDKŮ

složitější koncept - liší se podmínky starých smluv penzijního připojištění oproti podmínkám nového doplňkového penzijního spoření
* Většina penzijních společností nabízí správu prostředků v tzv. strategiích životního cyklu - tyto strategie kombinují více fondů zároveň a pracují s délkou horizontu let do důchodu - v závislosti na ní přesouvají prostředky v průběhu času z více rizikových fondů do fondů nejméně rizikových

Napište nám co vás zajímá!

* Povinné údaje

*
*
*