III. pilíř

Od 1. ledna roku 2013 se z původních penzijních fondů staly tzv. fondy transformované a dále vznikly nové fondy, tzv. účastnické. Zatímco u transformovaných fondů, k nimž dnes již není možné zakládat penzijní připojištění dle původních podmínek, zůstala pravidla jejich fungování v podstatě beze změny, nové účastnické fondy mají zcela rozdílné charakteristiky.

Nové vlastnosti účastnických fondů (Doplňkové penzijní spoření)

  • Zcela zásadní je možnost individuální volby investiční strategie, která určí, jakým způsobem se budou prostředky zhodnocovat. Zároveň lze vytvářet garantované programy, které oproti transformovaným fondům nabízejí vyšší potenciál zhodnocení, i když garantují návratnost minimálně všech vložených prostředků.
  • Oddělení majetku účastníků (klientů) od majetku správce fondu – to činí nové účastnické fondy transparentnější, bezpečnější a levnější.
  • Fondy nemají povinnost zajišťovat kladný výnos v každém jednotlivém kalendářním roce – díky tomu, že hodnota fondů může kolísat, mohou penzijní společnosti nabídnout mnohem širší škálu investičních příležitostí lépe odpovídající požadavkům spoření na stáří, tedy většinou na dlouhý časový horizont.
  • Mezi účastnickými fondy je možné přestupovat.

Státní příspěvky, daňové úlevy a možná podpora od zaměstnavatele

Spoření ve III. pilíři odlišuje od jiných spořicích produktů státní podpora – státní příspěvky a daňové úlevy (úspora na dani až 1800 Kč ročně). Měsíční příspěvek od státu je pravděpodobně hlavním motivem pro většinu občanů k uzavření penzijního připojištění.

Maximální státní příspěvek a daňová úleva je tak dosažena při měsíční úložce 2 000 Kč.

Tabulka státních příspěvků ve III. pilíři při pravidelném měsíčním příspěvku účastníka

Měsíční příspěvek 300 Kč400 Kč500 Kč600 Kč700 Kč800 Kč900 Kč1000 Kč
Měsíční státní příspěvek90 Kč110 Kč130 Kč150 Kč170 Kč190 Kč210 Kč230 Kč

Příklady výše ročních daňových odpočtů ve III. pilíři

Měsíční příspěvek 1000 Kč1200 Kč1400 Kč1600 Kč1800 Kč2000 Kč
Roční úspora na dani0 Kč360 Kč720 Kč1080 Kč1440 Kč1800 Kč

Ochrana úspor v doplňkovém penzijním spoření

Finanční prostředky ve fondech doplňkového penzijního spoření jsou odděleny od majetku správce - penzijní společnosti

Penzijní společnosti stejně jako ostatní finanční instituce (banky, pojišťovny, investiční společnosti), které nakládají s úsporami obyvatel, musí činit tak, aby neohrozily tyto svěřené úspory. Obezřetnost při nakládání s financemi kontroluje státní dozor - Česká národní banka.

Česká národní banka tak mj. kontroluje původ kapitálu penzijních společností, bezúhonnost a profesionální odbornost vedoucích pracovníků, smlouvy s dodavateli, schvaluje změny majitelů penzijních společností a schvaluje depozitáře fondů penzijní společnosti.

Napište nám co vás zajímá!

* Povinné údaje

*
*
*