Jak přejít ke Conseq penzijní společnosti?

Převod prostředků ze smlouvy na doplňkové penzijní spoření ke Conseq penzijní společnosti:
 1. Klient uzavře novou smlouvu na doplňkové penzijní spoření s Conseq penzijní společností s počátkem následujícím po datu ukončení předchozí smlouvy, přílohou smlouvy je kopie výpovědního formuláře předchozí smlouvy.
 2. Conseq penzijní společnost akceptuje smlouvu včetně informace o převodu, uvědomí o akceptaci klienta, klient začne platit sjednané příspěvky od data účinnosti.
 3. Klient vypoví smlouvu z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření u původní penzijní společnosti a žádost o převod prostředků do Conseq penzijní společnosti.
 4. Podpis účastníka na formuláři k převodu musí být úředně ověřen.
 5. V případě výpovědi smlouvy, jejíž spořící doba trvala 60 měsíců a méně, uhradí účastník předchozí penzijní společnosti poplatek ve výši 800 Kč (bankovní spojení nebo identifikaci poplatku si určuje každá penzijní společnost individuálně – viz sazebníky nebo platební instrukce penzijních společností).
 6. Součástí převodního formuláře je souhlas Conseq penzijní společnosti s převodem prostředků a bankovní spojení pro převod prostředků.
 7. Výpovědní doba – Doplňkové penzijní spoření je max. jeden měsíc a začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení platné výpovědi, do 15 dnů od doručení výpovědi potvrdí penzijní společnost Účastníkovi přijetí výpovědi a sdělí datum zániku smlouvy.
 8. Výpovědní doba – Penzijní připojištění je max. dva měsíce a začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení platné výpovědi, do 15 dnů od doručení výpovědi potvrdí penzijní společnost Účastníkovi přijetí výpovědi a sdělí datum zániku smlouvy.
 9. Původní penzijní společnost zašle do jednoho měsíce po ukončení smlouvy Conseq penzijní společnosti prostředky dohodnutým způsobem a také zápočtový list s informacemi o struktuře prostředků a spořící době účastníka, výpis z ukončené smlouvy doplňkového penzijního spoření zašle původní penzijní společnost účastníkovi.
 10. Conseq penzijní společnost zaeviduje a zainvestuje převodové prostředky a zpracuje informace o jejich struktuře a o dosavadní spořící době ve svém informačním systému

 

Aktuálně máte Penzijní připojištění transformovaného fondu a přejete si uzavřít novou smlouvu bez nutnosti převodu?

Smlouvu penzijního připojištění můžete zakonzervovat a po datu zakonzervování si můžete uzavřít smlouvu doplňkového penzijního spoření.
 
Jaké jsou aktuální varianty:

 1. Aktivní smlouva penzijního připojištění transformovaného fondu – smlouva může být převedena na smlouvu doplňkového penzijního spoření účastnického fondu.
 2. Aktivní smlouva penzijního připojištění transformovaného fondu – smlouva může být zakonzervována. Poté je možné založit jen nové doplňkového penzijního spoření účastnického fondu.
 3. Zakonzervovaná smlouva penzijního připojištění transformovaného fondu a jedna smlouva penzijního připojištění transformovaného fondu aktivní – zakonzervovaná smlouva může zůstat beze změny ve stejném stavu a smlouva aktivní může být převedena na smlouvu doplňkového penzijního spoření účastnického fondu.
 4. Zakonzervovaná smlouva penzijního připojištění transformovaného fondu a jedna smlouva penzijního připojištění transformovaného fondu aktivní – smlouvy je možné sloučit v jednu a tato smlouva může být po sloučení převedena na smlouvu doplňkového penzijního spoření účastnického fondu.