Kdy mohu požádat o výplatu prostředků z Penzijního připojištění (Transformované fondy)?

Starobní penze

Nárok na výplatu starobní penze vzniká, pokud spořící doba činí nejméně 60 kalendářních měsíců a je dovršen věk 60 let. Spořící dobou rozumíme hrazené měsíce.

Starobní penze může být vyplacena jednorázově, či doživotně.

  • výplata jednorázová (výnos i příspěvky zaměstnavatele jsou daněny 15 %)
  • penze doživotní
  • penze doživotní se zaručenou dobou výplaty 10 let
  • penze doživotní s prodlouženou dobou výplaty 3 roky

Varianty doživotní penze nepodléhají danění.

Invalidní penze (pokud je sjednána)

Nárok na výplatu invalidní penze vzniká, pokud je tento druh penze na smlouvě sjednán a spořící doba činí nejméně 36 kalendářních měsíců. Spořící dobou rozumíme hrazené měsíce. K žádosti o výplatu invalidní penze se přikládá úředně ověřený doklad o skutečnosti, že je v současné době pobírán invalidní důchod pro III. stupeň invalidity.

Invalidní penze může být vyplacena jednorázově, či doživotně.

  • výplata jednorázová (výnos i příspěvky zaměstnavatele jsou daněny 15 %)
  • doživotní výplata

Varianty doživotní penze nepodléhají danění.

Výsluhová penze (pokud je sjednána)

Nárok na výplatu výsluhové penze vzniká, pokud je tento druh penze na smlouvě sjednán a spořící doba činí nejméně 180 kalendářních měsíců. Spořící dobou rozumíme hrazené měsíce.

Výsluhová penze může být vyplacena jednorázově, či doživotně.

  • výplata jednorázová (výnos i příspěvky zaměstnavatele jsou daněny 15 %)
  • doživotní výplata

Varianta doživotní penze nepodléhá danění.

Odbytné

Nárok na výplatu odbytného vzniká klientovi, pokud spořící doba činí nejméně 12 kalendářních měsíců. Spořící dobou rozumíme hrazené měsíce. Při výplatě odbytného vzniká nárok na výběr prostředků bez státního příspěvku a výnosů z něj. Přispíval-li na penzijní připojištění zaměstnavatel, bude jeho příspěvek daněn 15 %, totožnou sazbou jsou daněny výnosy. V případě odbytného vrací účastník uplatněné daňové odpočty.

  • Odbytné je vyplaceno formou jednorázové výplaty (výnos i příspěvky zaměstnavatele jsou daněny 15 %, nejsou vyplaceny státní příspěvky. Pokud je klient u společnosti méně než 5 let, je stržen poplatek 800 Kč).

Pozůstalostní penze (pokud je sjednaná)

Nárok na pozůstalostní penzi, pokud je tento druh penze na smlouvě sjednán a spořící doba činí nejméně 36 kalendářních měsíců, vznikne oprávněné osobě určené ve smlouvě, pokud ke dni úmrtí činila spořící doba min. 36 kalendářních měsíců, nebo pokud byl účastník příjemcem některé z doživotních penzí spojených s výplatou i oprávněným osobám.

S žádostí o výplatu pozůstalostní penze se dokládá úředně ověřená kopie úmrtního listu. Dobu výplaty je možné určit v rozmezí 1 - 10 let.